EXPO REAL 2021

EXPO REAL 2021

EXPO REAL is het trefpunt van de besluitvormers van de internationale vastgoedsector: in 2022 kwamen de 39.900 deelnemers aan dit uitstekende branche-evenement uit 73 landen - ideaal om nieuwe projecten te initiëren, deals te sluiten en contacten te leggen met klanten en zakenpartners. In feite gedurende de hele levenscyclus van een pand: van ontwikkeling, financiering en realisatie tot marketing, exploitatie en gebruik.

Goede redenen voor EXPO REAL

  • Ontmoetingsplaats voor de vastgoed- en investeringssector: Vastgoed doorsnijdt alle sectoren: ontmoet de vele belanghebbenden bij vastgoed- en transactieprojecten op één plaats.
  • Marktplaats voor projecten en geplande investeringen: Alle belangrijke markten en segmenten van de vastgoedsector zijn vertegenwoordigd: EXPO REAL is een beproefd platform voor de uitwisseling van informatie over actuele ontwikkelingen en uitdagingen.
  • Uitstekend conferentieprogramma: Het gevarieerde conferentieprogramma belicht verschillende perspectieven en maakt de uitwisseling van ideeën en oplossingen mogelijk met deelnemers uit de sector en deskundigen uit de vastgoedsector, de financiële wereld, het milieu, de politiek en meer.

De cijfers van EXPO REAL 2021

Het was de eerste EXPO REAL onder COVID-19 voorwaarden. Van 11 tot 13 oktober 2021 kwam de vastgoedsector samen op de belangrijkste Europese branchebijeenkomst in München en de grote vreugde over het weerzien was voelbaar. De deelnemers waardeerden vooral de vele contacten van hoge kwaliteit. De heetste hangijzers waren de uitdagingen van het coronavirus, de klimaatverandering en de digitalisering.

Meer dan 19.200 deelnemers uit 52 landen (2019: 46.747 / 76) kwamen naar München om EXPO REAL te bezoeken. Het totale aantal deelnemers was verdeeld in 9.916 vakbezoekers (2019: 22.065) en 9.296 bedrijfsvertegenwoordigers (2019: 24.682). Na Duitsland was de top tien van bezoekerslanden: Oostenrijk, Nederland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zwitserland, Polen, Frankrijk, Tsjechië, Luxemburg, Spanje en Italië.

De 1.198 exposanten kwamen uit 29 landen (2019: 2.189 / 44). Na Duitsland waren de top tien van exposerende landen: Oostenrijk, Nederland, Polen, Zwitserland, Portugal, Roemenië, Spanje, Frankrijk, Servië en Italië. Internationale gezamenlijke paviljoens kwamen uit Oostenrijk ("Austria", "Europa Mitte"), Zwitserland ("Swiss Circle"), Nederland ("Holland Property Plaza", "Holland Metropole") en uit Barcelona, Lodz, Moskou en Praag.


1