EXPO REAL 2022

EXPO REAL 2022

EXPO REAL is het trefpunt van de besluitvormers van de internationale vastgoedsector: in 2022 kwamen de 39.900 deelnemers aan dit uitstekende branche-evenement uit 73 landen - ideaal om nieuwe projecten te initiëren, deals te sluiten en contacten te leggen met klanten en zakenpartners. In feite gedurende de hele levenscyclus van een pand: van ontwikkeling, financiering en realisatie tot marketing, exploitatie en gebruik.

Goede redenen voor EXPO REAL

  • Ontmoetingsplaats voor de vastgoed- en investeringssector: Vastgoed doorsnijdt alle sectoren: ontmoet de vele belanghebbenden bij vastgoed- en transactieprojecten op één plaats.
  • Marktplaats voor projecten en geplande investeringen: Alle belangrijke markten en segmenten van de vastgoedsector zijn vertegenwoordigd: EXPO REAL is een beproefd platform voor de uitwisseling van informatie over actuele ontwikkelingen en uitdagingen.
  • Uitstekend conferentieprogramma: Het gevarieerde conferentieprogramma belicht verschillende perspectieven en maakt de uitwisseling van ideeën en oplossingen mogelijk met deelnemers uit de sector en deskundigen uit de vastgoedsector, de financiële wereld, het milieu, de politiek en meer.

De cijfers van EXPO REAL 2022

Met een groei van bijna 60 procent ten opzichte van de vorige editie, bereikte EXPO REAL 2022, gehouden van 4 tot 6 oktober, bijna het niveau van vóór het coronavirus en bevestigde zichzelf opnieuw als platform voor uitwisseling en informatie voor de vastgoedsector.


1