Wat moet u weten over het verhuren van een bedrijfspand

Wat moet u weten over het verhuren van een bedrijfspand

Een bedrijfspand kopen voor de verhuur kan lucratief zijn, maar u wilt natuurlijk wel eerst weten wat de mogelijkheden en de aandachtspunten zijn. Er komen een aantal zaken bij kijken waar u vóór de aankoop al duidelijkheid over wenst. Een aantal belangrijke vragen beantwoorden we in deze blog.

Investeren in vastgoed is in de afgelopen jaren een goede investering gebleken. Toch is het met het kopen van een bedrijfspand wel goed opletten. Niet alle bedrijven floreren, en het is ook afwachten wat het effect van de coronacrisis wordt. Vooral bedrijven in bepaalde sectoren merken nu al de gevolgen van de crisis. Andere bedrijven hebben er geen last van of draaien juist hogere omzetten omdat ze in een bepaalde behoefte voorzien. Wat zijn andere aandachtspunten?

Is het mogelijk om als verhuurder het huurcontract tussentijds te beëindigen?

Er is een overeenkomst opgesteld waarin staat tot wanneer de huurder verplicht de huur moet betalen en tot wanneer de huurder recht heeft op het gebruiken van het bedrijfspand. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen het contract niet eenzijdig tussentijds opzeggen. Als u de huurovereenkomst met de huurder verbreekt, heeft de huurder recht op een schadevergoeding wegens wanprestatie. Over de hoogte van de vergoeding is mogelijk iets in het contract vastgelegd, anders moet u een regeling treffen met de huurder. In het uiterste geval doet de rechter er een uitspraak over.

Is de verhuurder verplicht om akkoord te gaan met een ‘indeplaatsstelling’?

Een ‘indeplaatsstelling’ wil zeggen dat de huurder met een vervangende huurder komt. Een andere ondernemer gaat het huurcontract dus uitdienen. De verhuurder moet hier (op uitzonderingen na) aan meewerken, maar dat is anders als er goed onderbouwde redenen zijn om niet akkoord te gaan. De nieuwe huurder is bijvoorbeeld niet kredietwaardig.

Bent u als verhuurder aansprakelijk voor het tijdelijk niet kunnen gebruiken van het bedrijfspand door calamiteiten?

Bijvoorbeeld door een brand in het pand, kan de huurder tijdelijk niet of maar deels gebruikmaken van het bedrijfspand. De verhuurder zorgt voor het verzekeren van het pand tegen brand en bepaalde andere risico’s, maar de gevolgschade kan de huurder niet verhalen op de verhuurder. Het omzetverlies door het tijdelijk niet volledig kunnen gebruiken van het bedrijfspand kan niet verrekend worden met de verhuurder van het bedrijfspand.

Wat als de huurder failliet gaat?

Het huurcontract blijft in dat geval gewoon doorlopen. Volgens de Faillissementswet kunnen zowel de verhuurder als de curator het huurcontract beëindigen. Er geldt wel een opzegtermijn van maximaal drie maanden. In overleg is het hanteren van een kortere opzegtermijn mogelijk. De achterstallige huur wordt gezien als een vordering op de failliete onderneming. Het is dus maar de vraag of u als verhuurder het achterstallige bedrag nog krijgt uitbetaald.

Heeft u vragen over het financieren van het aankopen van een bedrijfspand voor de verhuur? Wij kunnen u antwoorden geven op de vragen die u mogelijk heeft.

Contact opnemen


Financieel adviseur
1