Een hoger rendement maken door te investeren in de transformaties van kantoorpanden (CRE)

Een hoger rendement maken door te investeren in de transformaties van kantoorpanden (CRE)

Investeren in residentieel vastgoed (woonhuizen) is de afgelopen jaren een lucratieve manier gebleken om rendement te maken, maar de aankoopprijzen zijn nu flink hoger dan voorheen. Mede hierdoor staan de rendementen op dergelijke investeringen soms onder druk. Het investeren in zakelijk vastgoed (CRE) is een goed alternatief, mede gezien de schaarste op de woningmarkt in Nederland en de leegstand van kantoren en bedrijfspanden. Deze panden transformeren naar residentieel vastgoed kan een goed verdienmodel zijn voor de professionele belegger. Ook rendabele bedrijfspanden moeten een transformatie ondergaan door een veranderd gebruik in verband met corona. Het rendement op dergelijke panden zal hierdoor zakken.

ESG (Environmental Social Governance) is “de” nieuwe opmaat voor de vastgoedbranche

Kort gezegd staan deze (ESG) factoren model voor de moderne duurzame belegging. Het duurzame karakter wordt in de toekomst steeds belangrijker. Een gebouw dat klimaat neutraal is, zal in de verkoop veel meer opleveren. Ook voor het verhuren (hoogte van de huur) zal duurzaamheid nog veel belangrijker worden. Gebouwen die staan voor diversiteit (mixed zone gebouwen) behouden hun waarde en geven een hoger rendement dan gebouwen die niet afgestemd worden op de tegenwoordige tijd en de nieuwe vraag. Met investeringen in Commercial Real Estate zoals bedrijfsvastgoed en voormalige kantoorpanden duikt u in een niche waar nog veel geld in te verdienen valt maar ook speciale expertise gevraagd wordt. Diverse marktpartijen, zoals internationale beleggers, banken, en (lokale) overheden leggen al steeds meer de focus op de nieuwe toekomst.

Het coronavirus gaat een blijvend effect hebben op vastgoed

Het virus heeft een negatief effect gehad op rendementen in het zakelijk vastgoed. Vóór corona werkten werknemers gemiddeld één dag in de week thuis. Zodra het virus verdreven is, wil kantoorpersoneel gemiddeld twee dagen in de week thuis werken. Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Door het meer thuiswerken komen er kantoorpanden leeg en zullen er ook andere eisen gesteld worden door werknemers. Met investeringen in CRE kunnen we enerzijds het woonprobleem in steden deels oplossen en anderzijds de nieuwe invulling aan kantoren vorm geven. Investeren in dergelijke transformaties geeft ook nog eens uitzicht op mooie rendementen.

Niet op één paard wedden

Huren heeft u in de afgelopen jaren mooie rendementen gemaakt. Door ook een deel van uw vermogen te beleggen in Commercial Real Estate brengt u spreiding aan in uw beleggingsportefeuille. Door het beleggen in bedrijfspanden krijgt u te maken met een andere tak van sport, namelijk het fors investeren in transformaties. Het grote voordeel is dat Commercial Real Estate minder hard in waarde is gestegen of zelfs in waarde is gezakt. In de huidige staat van deze gebouwen is er soms geen geld meer mee te verdienen. Bedrijven hebben namelijk veel minder vierkante meters nodig in vergelijking met de jaren vóór de coronacrisis en tevens voldoen vele gebouwen niet aan de hedendaagse ESG normen.

Commercial Real Estate vraagt wel om andere vaardigheden

Het transformeren van vastgoed naar andere manieren van gebruiken van de panden vraagt wel om een andere benadering en manier van denken. U moet bijvoorbeeld goed in kunnen schatten wat de verbouwingskosten zijn en voor welk bedrag u het vastgoed uiteindelijk weer in de markt kunt zetten. Ook de vergunningsaanvragen en het financieren van transformaties is compleet anders. Laat u zich hier vooral niet door afschrikken.

Let ook op veranderende regelgeving

Er zijn plannen om het beleggen in vastgoed te ontmoedigen. Hierbij kunt u denken aan een zelfbewoningsplicht van vijf jaar op gekochte panden. Wat de veranderingen van de toekomst worden is afwachten, maar neem de aangekondigde opties wel mee in de afweging bij investeringen in vastgoed. Ook hier praat ik u graag over bij. Bij Vastgoedfinance.com weten we waar de uitdagingen en de kansen liggen en waar u tegenaan loopt bij dergelijke processen/transformaties. Wij begeven ons reeds langere tijd in deze markt en zien deze tendens op vele bijeenkomsten en conferenties/beurzen waar de markt in Nederland veel besproken is. U kunt mij, Jeffrey Strik, telefonisch bereiken op telefoonnummer 0642149847

Contact opnemen


Financieel adviseur
1